Visie

Eigen ervaringen spelen een grote rol in een mensenleven en bevatten waardevolle informatie. Wij zijn van mening dat er door sturing van buitenaf – b.v. schoolsystemen, hokjesgeest- in de gezondheidszorg veel verborgen blijft.

De kwaliteit van leven wordt beïnvloed door ‘’ hoe het zou moeten zijn’’ en slechts door         ‘’wat wil ik’’.

In de therapie die wij geven willen we graag ruimte laten voor een ieder, in een uniek proces. En het beste in een ieder naar boven halen!

Missie

Een begeleiding bestaat uit verbinding, waarin je gehoord wordt in je eigen proces.

Wij bieden veiligheid in begeleiding naar verandering. Het weer luisteren naar je lichaam en voelen neemt een centrale plaats in.

Het verleden kunnen wij niet veranderen… De kijk op het verleden wel!

Laat ons je gids zijn.