RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg. Goed om te weten is dat deze therapieën meestal vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering.

Bijna alle zorgaanbieders in Nederland beschikken over een AGB-registratie. Bij elke AGB-registratie hoort een eigen unieke AGB-code. In alle administratieve processen binnen het zorgveld wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Vektis beheert het AGB-register.

AGB code therapeut: 90109386 (Kelly Sal)

AGB code therapeut: 90037861 (Mieke Sal)

ABG code therapeut: 90060332 (Petra de Vries)

AGB code praktijk: 90071536 

Omdat wij zijn aangesloten bij de SCAG kunt u rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij eventuele klachten. De praktijk voldoet hiermee aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ( WKKGZ ), en draagt bij aan de kwaliteit van zorg. 

Als hypnotherapeuten hebben wij een erkende opleiding gevolgd en zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Beroepsvereniging Voor Hypnotherapeuten (NBVH).

lidmaatschapsnummers:

Kelly Sal: 20015

Mieke Sal: 06003

Petra de Vries: 11062