Wat is hypnotherapie

Het verleden kan ik niet veranderen, de kijk op het verleden wel!

Met hypnotherapie worden veel klachten verminderd of verholpen. 

In hypnotherapie wordt onder andere hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf.
In deze therapie leer je op een andere manier naar jezelf kijken/luisteren. Hierdoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens, overtuigingen en inzichten. 

Werkwijze

Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft. Na aanleiding van de hulpvraag wordt over de frequentie en de aanpak van de therapie gesproken. 

Welke technieken worden bij hypotherapie gebruikt

Er bestaan binnen de hypnotherapie veel technieken zoals regressie, reïncarnatie, NLP, systemisch werk etc. Het effect van allerlei andere vormen van therapie, zoals gesprekstherapie en Cognitieve Gedragstherapie, kan worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Voor wie

Zowel voor kinderen als volwassenen kan hypnotherapie worden ingezet. Dit om allerlei lichamelijke en/of geestelijke klachten inzichtelijk te krijgen of beter beheersbaar te maken. Daarbij kun je denken aan klachten als gevolg van een ernstige gebeurtenis is je leven, angsten, fobieën en vormen van verslaving of pijnklachten. Ook wordt hypnotherapie ingezet bij gezin– en/of relatieproblemen.

Hieronder een greep uit de lijst van klachten, waarvan in de praktijk is gebleken, dat deze zinvol behandeld kunnen worden met hypnotherapie:
o Afleren van ongewenst gedrag
o Angsten, fobieën
o Burn out
o Concentratie- en geheugenproblemen
o Depressieve gevoelens
o Emotionele uitbarstingen
o Inzicht krijgen in eigen mo­ge­lijkheden
o Nervositeit en spanning
o Pijnklachten
o Psychosomatische klachten, bijvoorbeeld maag­- en darmklachten, PDS, hyperventileren, tinnitus
o Seksuele problemen
o Slaapproblemen
o Stress
o Trainen van vaardig­he­den
o Traumaverwerking
o Versterken en/of ondersteunen van een genezingsproces